FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYEK:

A Felhasználó garantálja a Tendam Retail, S.A. számára (a továbbiakban: SPRINGFIELD), hogy ő a Fotókhoz fűződő összes jog egyetlen vagy kizárólagos tulajdonosa, akár szerzőként, akár azok törvényes átruházása révén. A Felhasználó a SPRINGFIELD számára ingyenesen és örökre átengedi Spanyolországban és a világ többi részén a Fotók felhasználási jogait (sokszorosítási, terjesztési, felhasználási, átalakítási és nyilvános kommunikációs jogok) azok közösségi hálókon, weboldalon és hírlevélben való közzététele céljából, a #okspringfield e-mail megérkezését követően.

A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE:

Az általa elküldött fényképekért kizárólag a Felhasználó felel. E tekintetben a jelen feltételek alkalmazásában kifejezetten tilos minden olyan Fotó, amelyet példaként, de nem kizáróag:

  • • Sértheti az alkalmazandó helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy rendeleteket.
  • • Sértheti bárki törvényes jogait.
  • • Sérthet bármilyen képjogot, szellemi tulajdonjogot, ipari vagy egyéb tulajdonjogot.
  • • Sértheti bárki személyes intimitáshoz és magánélethez való jogát.
  • • Rágalmazó, vagy rágalmazást, fenyegetést vagy kényszerítést eredményez.
  • • Hamis, pontatlan vagy félrevezető.
  • • Obszcén, gyermekpornográfiát tartalmaz, vagy faji, etnikai vagy egyéb értelemben (saját belátásunk szerint) kifogásolható.
  • • Célja valamely harmadik személy megszemélyesítése.
  • • Olyan idegen elemeket tartalmaz, amelyek megváltoztathatják a Felhasználók és/vagy a SPRINGFIELD számítógépes berendezéseit és alkalmazásait. Ezek például számítógépes „vírusok”, „trójaiak”, funkcionális és működőképességi hibák („hibák”), „időbombák”, „”cancelbotok”.
  • • Hírdetést hoz létre a SPRINGFIELD-en kívüli termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan.

KÁRTÉRÍTÉS:

Beleegyezésedet adod, hogy kártalanítod a SPRINGFIELD-et a jelen használati feltételek vagy a hatályos törvények bármelyikének megsértéséből adódó vagy megsértésével összefüggő károkért.

ALAPVETŐ ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK:

Felelős: Tendam Retail, SA

Törvényesítés: hozzájárulás.

Az adatok címzettjei: Tendam Retail Services, SA és Olapic Inc. (Kezelési menedzserek). A jogi kötelezettségeket kivéve harmadik feleknek nem adunk tovább adatokat.

Jogok: Az adatokkal kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési, törlési, ellenvetési, korlátozási és hordozhatósági jogok. Ezek gyakorlásához + Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatos információkhoz lépj ide.