SLUŽBA ZA KORISNIKE

OBRATITE NAM SE

Ako imate bilo kakvih pitanja, nedoumica, pritužbi ili prijedloga u vezi s internetskom trgovinom, možete se obratiti našem Odjelu službe za korisnike na bilo koji od sljedećih načina:
- Telefonom: 00385800787017 (samo Hrvatska)
- E-poštom: online@spf.com
- Poštom na adresu: Tendam Retail, S.A. Av. Llano Castellano 51, 28034 Madrid.
Potrošačima i korisnicima također stavljamo na raspolaganje interne obrasce tvrtke za pritužbe koji se mogu dostaviti na gore navedenu poštansku adresu i adresu e-pošte. Interni obrasci za pritužbe dostupni su pozivom na broj +38 5800787017 (samo Hrvatska) ili ovdje

Služba za korisnike vaš će prigovor riješiti i odgovoriti na njega u najkraćem mogućem roku, a svakako u roku od najviše 15 dana.