10 DB 35300 FT ÉRTÉKŰ BÓNUSZ

 

A SORSOLÁS FELTÉTELEI: 10 DB 35300 FT ÉRTÉKŰ BÓNUSZ

1. ZÁRADÉK - SZERVEZŐ VÁLLALAT.

A TENDAM RETAIL, S.A. (székhely: Avda. Del Llano Castellano no 51, 28034 Madrid; NIF: A08099459; a SPRINGFIELD márka (a továbbiakban: SPRINGFIELD) tulajdonosaként, az alábbiakban megjelölt időpontban megrendezi a vásárlási kötelezettséggel nem járó "10 DB 35300 FT ÉTÉKŰ BÓNUSZ " elnevezésű Sorsolást (a továbbiakban: a Sorsolás), a jelen Feltételekben leírtaknak megfelelően.

2. ZÁRADÉK - RÉSZVÉTELI MÓD ÉS HATÁRIDŐ

A részvétel határideje 2020. július 6-tól 2020. július 19-ig tart.
A részvétel feltételei:

 • 18 évet betöltött korú személy.
 • Kövess minket a @springfieldmw profilon 
 • Hagyj egy megjegyzést ebben a posztban, és említsd meg egy barátodat.
 • A Sorsoláson való részvétel magában foglalja azt, hogy a résztvevő megfelel a megállapított követelményeknek, és tiszteletben tartja és teljesíti az Instagram feltételeit.
  Az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Sorsolást, és ez utóbbi nincs összefüggésben az Instagrammal.

  3. ZÁRADÉK - NYEREMÉNYEK.

  10 nyeremény kerül kisorsolásra. Ezek közülndegyik a következőből áll:

  -Egy 35300 FTértékű pin kód.

  A nyeremények felhasználási feltételei a következők: Kizárólag a SPRINGFIELD myspringfield.comonline üzletben használhatók fel, 2020. július 20-tól 2020. augusztus 31-ig. A kedvezmény felhasználásához a vásárlás végén add meg a pin kódot. Azonos, vagy nagyobb összegű egyszeri vásárlásra érvényes, és amennyiben a kiválasztott ruhadarabok értéke nem éri el a nyeremény teljes értékét (35300 FT), a különbség elvész. Promóciós kód hasznlatát előírő más kedvezményeken kívűl más promóciókkal, ajánlatokkal, árengedményekkel vagy kedvezményekkel összevonható. Nem alkalmazható ajándékkártyás műveletekre, és készpénzre sem váltható át.

   

  A nyeremények nem ruházhatók át, és nem válthatók be készpénzre. Az online üzletekben a megadott PIN-kódokkal történő vásárlásokra a márka weboldalának általános vásárlási feltételei vonatkoznak.

  4. ZÁRADÉK - SORSOLÁS.

  A Sorsolásra 2020. július 21-én kerül sor a SPRINGFIELD Madrid, Avda, Llano Castellano 51. szám alatti központi irodájában, a 10 nyertes véletlenszerű kisorsolása révén. Hasonlóképpen tartalékként 10 további résztvevő neve is kisorsolásra kerül.

  5. ZÁRADÉK - A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA.

  A nyerteseket 2020. július 21-től az Instagramon keresztül közvetlen üzenet formájában értesítjük. Amennyiben a nyertesek valamelyikét 24 órán belül nem sikerül megtalálni, vagy ha az a nyereményt valamilyen okból kifejezetten visszautasítja, a SPRINGFIELD a sorolási sorrendtet betarva a soron következő tartaléknyertest keresi fel.

  A nyeremény elfogadását követően a nyertesek mindegyikét az Instagramon vagy e-mailen keresztül privát üzenetben értesítjük, hogy átvehesse és minél előbb élvezhesse a nyereményét. Abban az esetben, ha a nyereményt a nyertesek és a tartalék nyertesek mindegyike visszautasítja, a Sorsolást érvénytelenné nyilvánítjuk.
  A nyertesek engedélyezik, hogy Instagram profiljuk megjelenjen a SPRINGFIELD honlapján és közösségi oldalain, valamint a márka hivatalos kommunikációs csatornáin anélkül, hogy ezért számára bármiféle ellenszolgáltatás járna.

  6. ZÁRADÉK - A NYERTESEK KÖTELEZETTSÉGEI.

  A nyertesek kötelezik magukat, hogy:

  • A kisorsolt SPRINGFIELD összeállításukat augusztusban Instagram profiluk 1 posztjában és 1 sztorijában közzéteszik.
  • Ezekhez a megosztásokhoz hozzáadják a @springfieldmw, #springfieldisyou #okspringfield címkéket

  7. ZÁRADÉK - A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME.

  • Felelős:

  TENDAM RETAIL S.A., Adószám (NIF): A08099459; Székhely: Avenida del Llano Castellano 51, Madrid; telefonszám: +34 91 387 34 01. DPO: dpo@tendam.es

  • Célok és jogalap:

  A Sorsoláson való részvétel feldolgozása, és adott esetben a díj esetlegesen felszámított adókkal történő odaítélése – A szerződés teljesítése: Feliratkozás.

  • Feldolgozott adatok:

  A megadott vagy más olyan adatok, amelyeket azokon kívül a fent említett célokból kérhetünk.

  • Címzettek:

  A fent meghatározott célok teljesítése érdekében adataidat harmadik feleknek nem továbbítjuk, a jogi kötelezettségeket kivéve.
  A TENDAM RETAIL SERVICES, S.A. adatkezelési felelős működik együtt a többi TENDAM RETAILS.A utasításai szerint eljáró szolgáltatóval.

  • Nemzetközi adattovábbítások:

  A nyertes adatait közzétehetik a különféle SPRINGFIELD webplatformokon vagy a közösségi hálózatokon. Ez a közzététel magában foglalhat olyan országok felé történő nemzetközi adattovábbítást is magában foglalhat, amelyek adatvédelmi előírásai nincsenek az európaiéval egyenértékű szinten.
  Az érdekelt fél a Sorsoláson való részvétele révén elfogadja az ilyen jellegű adattovábbítást, annak ellenére, hogy a TENDAM RETAIL SA további intézkedéseket hozhat az adatbiztonság szintjének garantálása érdekében.

  • Megőrzési határidő:

  A Sorsolás befejeztével adataidat nem dolgozzuk fel.

  • Jogok:

  Hozzáférés, helyesbítés, ellenzés, eltávolítás, hordozhatóság, a korábban megadott beleegyezés visszavonása, a kezelés korlátozása e-mailben a dpo@tendam.es címen, a Fiókom részben, vagy a TENDAM RETAIL S.A., A/A DPO, Avda. del Llano Castellano 51 (28034 Madrid) részére címzett levélben.

  8. ZÁRADÉK - A FELTÉTELEK ÉS A FELELŐSSÉG ELFOGADÁSA.

  1. A Sorsoláson való részvétel feltétele a jelen Feltételek teljes mértékű elfogadása.
  2. A SPRINGFIELD fenntartja a jogot, hogy a Sorsolás Feltételeit bármikor, részben vagy egészben módosítsa. Ugyanígy fenntartja a jogot arra is, hogy bármilyen szabálytalanság észlelése esetén törölje azt vagy a nyereményt érvénytelenné tegye. A módosítások elvégzése után erről a SPRINGFIELD honlapján megfelelő értesítést kell közzétenni.
  3. A SPRINGFIELD fenntartja a jogot, hogy kizárjon a Sorsolásból minden olyan résztvevőt, aki, meglátása szerint, megsérti a jelen feltételekben szereplő bármely részvételi feltételt. A résztvevő kizárása az októl függetlenül minden, a helyzetből fakadó jog elvesztését maga után vonja.
  4. Jelen Feltételek bármilyen visszaélésszerű vagy hamis felhasználása a Sorsolásból való kizárás következményeit vonja maga után.
  5. A SPRINGFIELD mentesül minden felelősség alól, ha a nyertesek adott esetben az azonosításukat akadályozó, hibás adatokat közölnek.

  9. ZÁRADÉK - ALKALMAZANDÓ JOG - KORLÁTOZÁS.

  A jelen Feltételekre a spanyol jogszabályok vonatkoznak. A Sorsolással kapcsolatos bármilyen reklamációt írásban kell megküldeni a TENDAM RETAIL S.A. részére, a SPRINGFIELD Marketing Osztályához, a következő címre: Avda. del Llano Castellano 51, 28034 Madrid, a Sorsoláson való részvétel határidejétől számított harminc (30) napon belül. A jelen Feltételek alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos ellentmondások esetén, és peren kívüli egyezség hiányában valamennyi peres eljárás a madridi városi bíróság hatásköre alá esik.